6. EKMUD Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 11 Mayıs 2016 Yer: Kaya Palazza Kongre Merkezi, Belek, Antalya


Başlık İndir
SS-20: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Taburcu Kriterlerinin Belirlenmesi Çok Merkezli, Prospektif, Müdahalesiz İzlem
Hakan Leblebicioğlu, Mustafa Sünbül, Şener Barut, Seyit Ali Büyüktuna, Zülal Özkurt, Derya Yapar, Gürdal Yılmaz, Rahmet Güner, Ayşe But, Gönül Çiçek Şentürk, Naci Murat, Reşat Özaras ve Türkiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Araştırma Grubu
SS-21: İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN VE DİĞER İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLERİN CÖCUK APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ
Dr. Selçuk NAZİK
SS-22: Yoğun Bakım Üniversitesinde Yatış Zamanı ile Vankomisin Dirençli Enterokok Taşıyıcılığı Riskinin Değerlendirilmesi
Dr. Ertuğrul GÜÇLÜ, Dr. Gülsüm Kaya, Dr. Aziz Öğütlü, Dr. Oğuz Karabay
SS-23: "GATA‐TR 34 Leptospiroz Tanı ve Takip Formu" ile Teşhis Edilmiş Olan Türkiye'deki İlk "Leptospiroz Menenjit Olgu Serisi"
Dr. Mustafa Hatipoğlu, Dr. Ergenekon Karagöz, Dr. Mehmet Güney Şenol, Dr. Yalçın Önem, Dr. Ogün Sezer, Dr. Erdal Polat, Dr. Vedat Turhan
SS-24: Kolistin ilişkili nefrotoksisite N‐asetil sistein ile önlenebilir mi?
Dr. İlkay Bozkurt, Dr. Şaban Esen, Dr. Mustafa Sünbül, Dr. Hakan Leblebicioğlu
SS-25: Yüksek relaps oranları ile seyreden seyahat ilişkili sıtma olgularının klinik ve laboratuvar parametrelerinin değerlendirilmesi
Dr. İlkay Bozkurt, Dr. Hava Yılmaz, Dr. Meltem Karslıoğlu, Dr. Mustafa Sünbül, Dr. Şaban Esen, Dr. Hakan Leblebicioglu
SS-26: Türkiye'de Yurt Dışı Kaynaklı Sıtma Olguları: Havuz-Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Dr. Süheyla Kömür
SS-27: Sağlık çalışanlarında fekal GSBL pozi6f ve karbapenem dirençli Enterobactericeae taşıyıcılığının araştırılması
Dr. Filiz Kızılateş, Dr. Nefise Öztoprak, Dr. Hande Berk
SS-28: KKKA’da Serum sTREM‐1 Düzeyleri
Dr. F. Aybala Altay, Dr. Nazif Elaldı, Dr. Gönül Çiçek Şentürk, Dr. Nilgün AlKn, Dr. M.Gökhan Gözel, Dr. Yurdagül Albayrak, Dr. İrfan Şencan
SS-29: KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Ergenekon KARAGÖZ, Dr. Vedat TURHAN, Dr. Alpaslan TANOĞLU, Dr. M.Burak SELEK, Dr. Asım ÜLÇAY, Dr. Hakan ERDEM, Dr. Ayşe BATIREL
SS-30: Kandidemili Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Önemi
Dr. Barış Ertunç, Dr. Gürdal Yılmaz, Dr. İftihar Köksal
SS-31: FATAL VE FATAL OLMAYAN KKKA VAKALARINDA VİRUSUN MOLEKULER ANALİZİ
Dr. Dilek Yağcı Çağlayık
SS-32: 5-HT7 RESEPTÖRLERİNİN ENFEKSİYONLA İNDUKLENMİŞ ATEŞ PATOGENEZİ UZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Gonca FİDAN
SS-33: Diyabetik Ulserde Miyaz Deneyimi
Dr. Serhat Uysal, Dr. Murat Öztürk, Dr. Meltem Taşbakan, Dr. Çağrı Üstün, Dr. Uğur Önal, Dr. Ayşegül Ünver, Dr. Mehmet Karakuş, Dr. Hüsnü Pullukçu
SS-34: Diyabetik Ayak Yaralarında İntralezyonel Epidermal Büyüme Faktörü Uygulaması: 15 Olgunun Değerlendirilmesi
Dr. Sinan MERMER
SS-35: HBeAg negatif kronik HBV hastalarında histoloji ve HBV DNA arasındaki ilişki
Dr. Ş Barut, Dr. Ü Gemici, Dr. O. Demir, Dr. F. Güneş
SS-36: Doğumda HBV aşısı ve/veya HBIG yapılan bebeklerin antiHBs titrelerinin izlemi
Dr. Selma Tosun, Dr. Hülya Bayık
SS-37: Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus’un Etken Olduğu Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Dr. Firdevs Aksoy, Dr. Gürdal Yılmaz, Dr. Nurten Nur Kenç, Dr. Gülçin Bayramoğlu, Dr. İ4ihar Köksal
SS-38: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışılan anti‐HIV Testlerinin İstemlerinin Kalitatif & Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırma Prosedürü
Dr. Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK, Dr. Gül ERDEM, Dr. Mustafa ÇAĞATAY, Dr. İrfan ŞENCAN
SS-39: Biyolojik Ajan Kullanımında Hepatit Serolojisi ve Aşılaması
Dr. Derya Yapar, Dr. Özlem Akdoğan, Dr. İsmail Doğan, Dr. Özgür Ünal, Dr. Nurcan Baykam