Denetim Kurulu

Denetleme Kurulu Asil üyeleri;

1- Halil KURT

2- Mustafa ERTEK

3- Adalet AYPAK

Denetleme Kurulu Yedek üyeleri:

1-Servet KÖLGELİER

2-Zehra KARACAER

3- Esragül AKINCI