6. EKMUD Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 11 Mayıs 2016 Yer: Kaya Palazza Kongre Merkezi, Belek, Antalya


Başlık İndir
Böbrek ve HIV
DR. Süheyla Apaydın
AKUT MENENJİTLERİN (AM) YÖNETİM
Dr. Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK
ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA NEDEN DUNYA BİRİNCİSİYİZ
Dr. Şerife Akalın
Antifungal Duyarlılık Testl
Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI
Antiretroviral Tedavi: Kime, Ne Zaman, Ne İle?
Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
ERİŞKİN AŞILAMASINDA BARİYERLER VE CÖZUM ÖNERİLERİ
Dr. Meltem TAŞBAKAN, Dr.Hüsnü PULLUKÇU
Erişkin Pnömokok Aşılamasının Önemi
Dr. Esra Uzaslan
Gebelik ve Hepatit
Dr.Nevin KOÇ İNCE
Intraabdominal Enfeksiyonlara Yaklaşım
Dr. Özge Turhan
İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama
Dr. Hüsnü Pullukçu
İnfektif Endokard (Yeni Rehberler)
Dr. Ayşe Albayrak
Kanser Dışı İmmünsupresyon ve Enfeksiyonlar
Dr. Firdevs Aksoy
Karaciğer Nakli Hastalarında Enfeksiyonlar
Dr. Yaşar Bayındır
KATETER İLİŞKİLİ URİNER SİSTEM ENFEKSİYONU
Dr. Nurettin ERBEN
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Bulgular
Dr. Hakan Leblebicioglu
KKKA Epidemiyolojisi
Dr. Aliye Baştuğ
Kronik Hepatit C Tanısında Karaciğer İğne Biyopsisi
Dr. Fehmi Tabak
Nozokomiyal Menenjitler
Dr. Nurhayat Saydam Bayazıt
Olgularla Mikolojik Tanı
Dr. Burcu Dalyan Cilo
Akciğer Dışı Tüberkülozun Güncel Tanı ve Tedavisi
Dr. Alper Şener