II. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 2 Kasım 2018 Yer: Ankara


  • 1 (current)
  • 2
Başlık İndir
Olgularla Tartışalım
Kenan Hızel, Şükran Köse
Olgu Sunumu
Şükran Köse
Akılcı antibiyotik kullanımı ve bağışıklama: Bağışıklama antibiyotik direncine çözüm olabilir mi?
Meltem Arzu Yetkin
Aşı Etkinliğini Etkileyen Faktörler
Aşı Karşıtlığı Neden?
Çiğdem Kader
Mikrobiyota ve Bağışıklama
Selim Badur
Gebelerde Aşılama
N. Şehnaz Hatipoğlu
Kronik Hastalıklarda Bağışıklama
Lale Özışık
Sağlık Çalışanlarının Aşılanması
Behice Kurtaran
Sorunlar
Sevilay Seval
Çözümler
Sevilay Seval
Yuvarlak Masa: Birinci Basamaktan Üçüncü Basamağa Erişkin Bağışıklamada Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sevilay Seval, Nur Aksakal, Mine Durusu, Meltem Taşbakan, Osman Topaç
Dünden Bugüne Erişkin Bağışıklama
İftihar Köksal
Ülkemizde Erişkin Bağışıklama Uygulamaları Örnek Paylaşımları
Firdevs Aksoy
Dünyada Erişkin Aşılama Durumu
C. Tayyar Şaşmaz
Erişkin Bağışıklama
Osman Topaç
Rehberimiz Eşliğinde Ülkemizde Mevcut Durum
Serap Gençer
Aşı Etkinliğini Etkileyen Faktörler
Mine Durusu Tanrıöver
Erişkinde Pnömokok Aşıları
Abdullah Sayıner
Yaşlılık Döneminde Aşılama
Meltem Şengelen
  • 1 (current)
  • 2