EKMUD 4. HIV AKADEMİSİ

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 17 Haziran 2023


Başlık İndir
Epideminin Sıcak Tarafını Yaşarken Temas Öncesi Profilakside Ne Durumdayız?
DENİZ GÖKENGİN
Olgu Sunumu
Dr. Arda KAYA
Olgu Sunumu
DR. İLKAY AKBULUT
Bugün. Gelecekte. Her Adımba BIKTARVY
Dr. Tuna Demirdal
Bugün. Gelecekte. Her Adımda BIKTARVY
Dr. Tuna Demirdal
Cinsel Kimliğin Olağan Çeşitliliği
Dr. Koray Başar
HIV Tedavisinde Sağlık DOLU Gelecek
Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
HIV-Fırsatçı Enfeksiyonlar OLGU SUNUMU
Dr. Melda Türken
OLGU SUNUMU
Dr. Esra ERDEM KIVRAK
Olgu Sunumu
Dr. Fulya Demir
Laboratuvarda Direnç
Dr Mert Kuşkucu
HIV ve Hematolojik Sorunlar
Dr. Nur Soyer
HİV VE GÖZ
DR DİDAR UÇAR
HIV ve Üreme Sağlığı
Dr. M. Serdar Kütük
Doğumdan Yenidoğana Adölesana HIV ile Yaşayan çocuk
Dr. Selda Hançerli Törün
Akademi Viziti-3 Olgu Sunumu
Dr.Merve Mert
HIV ve Komorbiditeler Kardiyovasküler Sağlık
Dr. Salih Atakan NEMLİ
Olgu Sunumu
Gülşen Mermut