7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 3 Nisan 2019 Yer: Susesi Kongre Merkezi, Antalya


Başlık İndir
AÇILIŞ TÖRENİ
KONFERANS-1: Yeni Bir Toplumsal Tehdit; Aşı Reddi
Gaye Usluer
Chikungunya ve Zika Türkiye için risk mi?
Arzu Altunçekiç
WNV, Deng, Sand Fly ülkemizde güncel durum
Ferit Kuşçu
TARTIŞMA
KONFERANS-2: Hayatı Anlamlandırmak Mümkün mü?
Sibel Gündeş
ESH, CRP, PCT
Kenan Hızel
Yeni biyobelirteçler
Seniha Şenbayrak
TARTIŞMA
Patogenez
Ayşe Batırel
Doğru Tanı
Seza İnal
Doğru Tedavi
Alper Şener
Mikrobiyolojik tanı
Kaya Köksalan
Akciğer tüberkülozu
Mehmet Sezai Taşbakan
Akciğer dışı tüberküloz
Serpil Erol
TARTIŞMA
IV Fosfomisin, Yeni Bir Nefes
İftihar Köksal
Olgu-1
Tuğba Sarı
Olgu-2
Zeynep Türe Yüce
Olgu-3
Safiye Bilge Güçlü Kayta