Olgu-2 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)