KONFERANS-2: Hayatı Anlamlandırmak Mümkün mü? 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)