Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Git

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK)

Dr. Derya Engin

34 yaşında erkek hasta, SLE nedeniyle siklofosfamid ve prednizolon tedavisi almaktadır. Beyinde kitle nedeniyle hasta opere edilmiş ve  kraniyel apse saptanmıştır. Apse materyalinde Nocardia farcinica (N. farcinica) üremiştir.  Hastada trimethoprim-sulfametoksazole (TMP-SMX) allerjik reaksiyon gelişmiştir. Desensitizasyona rağmen kullanılamamaktadır. Etkenin antibiyogram sonucu beklenmektedir. Hasta için önerilecek tedavi aşağıdakilerden hangisidir ?

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı