Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials

Git

Başkan - Prof. Dr. Canan AĞALAR

Devamı

Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Git

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK)

Başlık İndir
Çin’de Wuhan’daki Yeni Coronavirüs ile İnfekte Pnömoni Vakalarının Erken Bulaş Dinamikleri Kaynak
İlaca Dirençli Pseudomonas Aeruginosa Tedavisinde Seftolozan/Tazobaktam İle Polimiksin veya Aminoglikozidlerin Karşılaştırılması Kaynak
Endokarditte Kısmi Orale Karşı İntraveöz Antibiyotik Tedavisi Kaynak
Bone ve maske kullanımı ile kan kültürlerinde kontaminasyon azaltılabilir Kaynak
Komplike Olmayan Gram-negatif Bakteriyemide Yedi ve 14 Gün Antibiyotik Tedavisi: Randomize Kontrollü Çalışma Kaynak
Pnömoni Hastalarında Terapötik Bir Strateji: Başlangıç Ampirik Tedavisini Seçmek İçin Çok İlaca Dirençli Patojen Risk Faktörlerini Kullanan Üç Yıllık Prospektif Çok Merkezli Çalışma Kaynak
Delafloksasin : Yeni Metisilin Dirençli S.aureus Etkili Florokinolon Kaynak
Seftazidim/avibaktam, meropenem/vaborbaktam, veya her ikisi? Dikkate alınması gereken klinik ve formüler özellikler Kaynak
Artemisin direnciyle mücadelede mevcut senaryo ve gelecekteki stratejiler Kaynak

Erişkin Bağışıklama Akademisi

Git

9. Türkiye EKMUD Platformu

Git

COVID-19 Akademisi Raporları

Devamı

Online Etkinliklerimiz

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı