Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials

Git

Başkan - Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Devamı

Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Git

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK)

Başlık İndir
Erişkin Bağışıklama Rehberi v.2 (2019)
Erişkin Bağışıklama Rehberi
İntraabdominal Enfeksiyonlar Uzlaşı Raporu
Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu
Enfeksiyon Hastalıkları Kitabı
Sitomegalovirüs Tanı, Tedavi Uzlaşı Raporu
Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoniler Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu

9. Türkiye EKMUD Platformu

Git

COVID-19 Akademisi Raporları

Devamı

Erişkin Bağışıklama Akademisi

Git

Online Etkinliklerimiz

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı