İlaca Dirençli Organizmalar İçin Yeni Tetrasiklinler

İlaca dirençli organizmalar için yeni tetrasiklinler İki yeni tetrasiklin, erişkinlerde bazı ilaçlara dirençli organizmaların tedavisi için umut verici seçenek olarak sunuldu. İntravenöz bir ajan olan Eravacycline, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda bile, komplike intraabdominal enfeksiyonlar için karbapenemler gibi benzer klinik iyileşme oranları ile sonuçlandı. Oral ve intravenöz olarak temin edilebilen omadacycline, metisiline dirençli Staphylococcus aureus'un neden olduğu bakteriyel deri ve deri yapısı enfeksiyonları için linezolid kadar etkiliydi; Toplum kaynaklı pnömoni tedavisinde de kullanılabilir diye raporlandı . Her ikisi de FDA tarafından onaylanmıştır; eravacycline ayrıca Avrupa İlaç Ajansı tarafından da onaylanmıştır. Kontrendikasyonlar ve yan etkiler tetrasiklin sınıfına benzer. Solomkin J, Evans D, Slepavicius A, et al. Assessing the Efficacy and Safety of Eravacycline vs Ertapenem in Complicated Intra-abdominal Infections in the Investigating Gram-Negative Infections Treated With Eravacycline (IGNITE 1) Trial: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg 2017; 152:224.