6. EKMUD Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 11 Mayıs 2016 Yer: Kaya Palazza Kongre Merkezi, Belek, Antalya


Başlık İndir
Proteaz İnhibitörleri
Dr. Fatma Sargın
Renal Transplant Alıcılarında İnfeksiyonlara Yaklaşım
Dr. Filiz Günseren
Seyahatle İlişkili Enfeksiyonlar
Dr. Serpil EROL
SITMA
Dr. İlker İnanç Balkan
SS-01: Yaşlılarda Uriner Sistem Enfeksiyonları: Ege Universitesi Deneyimi
Dr. Hüseyin Aytaç Erdem, Dr. Serhat Uysal, Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Dr. Hüsnü Pullukçu, Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Dr. Tansu Yamazhan, Dr. Bilgin Arda, Dr. Sercan Ulusoy
SS-02: Daptomisin, Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Ozon Tedavisinin Vasküler Greft Enfeksiyonunun Tedavisindeki Etkinliği
Dr. Ahmet Ekin, Dr. Ahmet Vural, Dr. Ali Ümit Yener, Dr. Sedat Özcan, Dr. Tolga Kurt, Dr. Ömer Çokkalender, Dr. İsmail Ertuğrul Gedik, Dr. Suzan Saçar, Dr. Ahmet Ünver, Dr. Mustafa Saçar
SS-03: Standart bakteriofaj kokteyllerinin VRE ve GSBL E.coli patojenlerine karşı invitro aktivitelerinin araştırılması
Dr. Ayşegül Ulu Kılıç
SS-04: Yoğun Bakım Unitesinde Yatan Hastaların Klinik Örneklerinden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Dr. Salih Cesur, Dr. Hasan Irmak, Dr. Ata Nevzat Yalçın, Dr. Mustafa Berktaş, Dr. Betil Özhak Baysan, Dr. Sami Kınıklı, Dr. Ali Pekcan Demiröz
SS-06: Ciddi Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Yatarak Takip Edilen Hastalarda Etken Viruslerin Belirlenmesi
Dr. Fatma Civelek Eser, Dr. Aslı Haykır Solay, Dr. Nilgün Altın, Dr. Fatma Aybala Altay, Dr. Gönül Çiçek Şentürk, Dr.Yunus Gürbüz, Dr. Ediz Tütüncü, Dr. İrfan Şencan
SS-07: 2015-2016 Sezonunda Bir Mevsimsel İnfluenza Epidemisi Deneyimi
Dr. Bedia Mutay SUNTUR, Dr. Hava KAYA, Dr. Ferit KUŞÇU
SS-08: Hastane Kaynaklı Staphylococcus aureus’un Etken Olduğu Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Dr. Firdevs Aksoy, Dr. Nurten Nur Kenç, Dr. Gürdal Yılmaz, Dr. Gülçin Bayramoğlu, Dr. İftihar Köksal
SS-10: Türkiye’de Zika virus olası vektörü Aedes türlerine yönelik bir sistematik analiz
Dr. Mustafa Hatipoğlu, Dr. Vedat Turhan
SS-11: Bir Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Ateş Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Enfeksiyon Varlığına Göre Laboratuvar, Epidemiyolojik ve Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Dr. Işıl Deniz Alıravcı
SS-12: El Hijyenine Uyum Oranını Artırmak; Targetted Solution Tool: Türkiye Deneyimi
Dr. Elif Hakko, Dr. Hişam Alahdab, Dr. Şadiye Akarçay, Dr. Arzu Çakmak, Dr. Sabriye Güvenç
SS-14: Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonu etkeni çoklu dirençli patojenlerin bakteriyofaj duyarlılıklarının araştırılması
Dr. Aycan Gundogdu
SS-15: Kırım‐Kongo Kanamalı ateşi olan hastalarda invaziv aletle ilişkili enfeksiyonlar
Özkurt Z, Leblebicioğlu H, Büyüktuna AS, Yapar D, Köksal I, Güner R, But AD, Çiçek G, Sünbül M
SS-16: Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dr. Ayşe İNCİ
SS-17: Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları, 2011-2015
Nurhan Albayrak, Suphiye Nilay Uçarman, Ahmet Arslantürk, Hülya İmek, Figen Sezen, A.Gül Yıldırım, Selçuk Kılıç, Mustafa Ertek, Mehmet Ali Torunoğlu, Seher Musaonbaşıoğlu, Fazilet Duygu, Şeref Özkara, Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Ça
SS-18: Birinci Basamak Hekimlerinin Erişkin Bağışıklama Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının İncelenmesi
Dr. Fatma Yılmaz Karadağ
SS-19: Gençler arasında HIV/AIDS hastalığı eğitimi neyi değiştirdi?
Dr. Hülya Özkan Özdemir, Dr. Şebnem Çalık, Dr. Bengisu Ay, Dr. Banu Karaca, Dr. Selma Tosun