HIV / AIDS Kongresi 2021

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 18 Kasım 2021 Yer: Online

Bildiri Kitabı'na erişmek için lütfen tıklayınız.


Başlık İndir
SB-04 - HIV ile yaşayan bireyler COVID-19 enfeksiyonunu daha mı ağır geçiriyorlar?
Arzu Nazlı, Muammer Çelik
SB-05 - HIV ile yaşayan kişilerde HIV/AIDS ile ilişkili içselleştirilmiş damgalama
Servet Öztürk, Çağlar Şimşek
SB-06 - COVID-19 aşı tercihi ve COVID-19 riski HIV ile yaşayan bireylerde normal popülasyondan farklı mı?
Çağlayan Merve Ayaz, Aliye Baştuğ
SB-07 - HIV ile yaşayan bireylerin SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından değerlendirilmesi- Ön çalışma
Deniz Akyol, Dilşah Başkol, Olcay Buse Kenanoğlu, Oğuzhan Acet, Deniz Gökengin
SB-08 - Pandemi Döneminde Üçüncü Basamak Hastaneye Dönüşüp HIV Takibine Başlamak
Fethiye Akgül, Yusuf Arslan
SB-09 - HIV ile enfekte hastaların cinsel işlev bozukluklarının partnerleriyle birlikte değerlendirilmesi
Gizem Er, Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Memduha Aydın, Onur Ural
SB-10 - Factors Affecting Adherence to Anti-Retroviral Treatment among HIV/AIDS Patients in Turkey
Hanife Nur Karakoc, Selçuk Kaya, Merve Aydin, İftihar Koksal
SB-11 - HIV İlişkili Nedeni Bilinmeyen Ateşte FDG-PET/BT’nin Yeri
Hazal Erdem, Ayşe Nur Beytur, Fatih Beytur, Rıdvan Karaali, Bilgül Mete, Kerim Sönmezoğlu, Fehmi Tabak
SB-12 - HIV pozitifler arasında damgalanma ve ayrımcılığa kim daha fazla maruz kalıyor?
Hülya Özkan Özdemir, Fatma Nur Karaman Kabadurmuş, Selma Tosun, Durmuş Özdemir
SB-14 - İstanbul’da HIV ile Enfekte Naif Hastalarda Direnç Mutasyonları, Genotip Dağılımı ve Küme Analizi
Mert Ahmet Kuşkucu, Hazal Erdem, Yeşim Tuyji Tok, Ebru Yücebağ, Bilgül Mete, Dilek Sevgi Yıldız, Ahsen Öncül, Esra Zerdali, Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın, Alper Gündüz, Meliha Meriç Koç, Fehmi Tabak, Kenan Midilli
SB-15 - Yeni Nesil Dizileme ile Antiretroviral Direnç Testlerinde İki Farklı Biyoinformatik Değerlendirme Algoritmasının Performanslarının Karşılaştırılması
Mert Ahmet Kuşkucu, Yeşim Tok, Hazal Erdem, Fehmi Tabak, Kenan Midilli
SB-16 HIV İle Yaşayan Bireylerde Mortalite Nedenleri: Yaşat(a)madığımız Sadece Virüs mü?
Behice Kurtaran, Merve Sancıoğlu Demir, Ferit Kuşçu, Ayşe Seza İnal, Süheyla Kömür, Aslıhan Candevir, Yeşim Taşova
SB-17 - HIV İle Yaşayan Bireylerde COVID-19’un Seyri Ve Sonlanımı: Çok Merkezli Değerlendirme
Behice Kurtaran, Aslıhan Candevir, Çiğdem Mermutluoğlu, Ayşe Seza İnal, Ayşe Özlem Mete, Şafak Kaya, Ferit Kuşçu, Gülden Eser Karlıdağ, Mehmet Özden, Süheyla Kömür, Mehmet Ali Aşan, Merve Üstüner, Mehmet Çabalak, İlkay Karaoğlan, Yaşar Bayındır...
SB-18 - HIV ile Enfekte Hastalarımızda Kullandığımız Antiretroviral İlaçlar, Tedavi Değişiklikleri ve Nedenleri: 10 yıllık Deneyimimiz
Nesibe Korkmaz, Gönül Çiçek Şentürk
SB-19 - HIV ile Enfekte Hastalarımız Nasıl Tanı Aldı? Operasyon Öncesi İstenen Tetkiklerin HIV Tanısında ki Rolü?
Nesibe Korkmaz
SB-20 - COVİD-19 pandemisi döneminde HİV ile infekte bireylerin hastalık anksiyetelerinin irdelenmesi
Sibel Bolukçu, Nurgül Yüce, Meliha Meriç Koç
SB-21 - HIV/AIDS ile yaşayan bireylerde damgalanmanın anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Merve Kalyoncu Akdağ, Sümeyye Kazancıoğlu, Hasan Kaya, Meltem Arzu Yetkin
Tedavinin Geleceğinde Neler Var?
Dr. Ahmet Çağkan İnkaya
Kür Ne Zaman? Çalışmalar Ne Aşamada?
Dr. Birgül Mete
SB-23 - HIV Serodiskordans Çiftlerin Sağlıklı Bebekleri
Simge Yaşar, Güliz Evik, Serhat Şahinoğlu, Gülden Ersöz