EKMUD Çukurova Günleri, Ocak 2018

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 20 Ocak 2018 Yer: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi


Başlık İndir
Hangi immün defekt? Hangi patojen?
Yrd. Doç. Dr. Ferit Kuşçu
İlaçlara bağlı immünsüpresyonlar ve enfeksiyon komplikasyonları
Uz. Dr. Güliz Evik
İmmünsüpresif hastada viral hepatitlerin yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çabalak
İmmünsüpresyon ile fungal ve paraziter enfeksiyonlar
Doç.Dr. Elif Şahin Horasan
İmmünsüpresyon ve latent viral enfeksiyonlar
Doç. Dr. Süheyla Kömür
İmmünsüpresyonun fırsatçı bakterileri
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin