EKMUD Çukurova Günleri, Şubat 2018

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 24 Şubat 2018 Yer: Anemon Otel, Antakya


Başlık İndir
HIV enfeksiyonu ve immün system ilişkisi
Doç. Dr. Aslıhan Ulu
IRIS
Prof. Dr. Yeşim Taşova
Tüberküloz
Doç. Dr. Behice Kurtaran
CMV enfeksiyonu
Prof. Dr. İlkay Karaoğlan
Toksoplazmoz
Yrd. Doç. Dr. A Seza İnal
Pnömosistis enfeksiyonu
Doç. Dr. Selma Ateş
Diğer paraziter enfeksiyonlar
Doç. Dr. Recep Tekin
Kriptokokkoz
Doç. Dr. Süheyla Kömür
Diğer fırsatçı fungal enfeksiyonlar
Doç. Dr. Funda Yetkin
Poliomavirüsler
Yard. Doç. Dr. Selçuk Nazik
Enfeksiyon ile karışabilecek enfeksiyon dışı durumlar
Yard. Doç. Dr. Ferit Kuşçu