HIV / AIDS Kongresi 2017

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 16 Kasım 2017 Yer: Xanadu Resort Hotel, Antalya


  • 1 (current)
  • 2
Başlık İndir
Dünden bugüne HIV Enfeksiyonu
Deniz Gökengin
HIV Enfeksiyonunun Patogenezi
M. Taner Yıldırmak
HIV’ne Karşı İntrasellüler İmmunite
Ahmet Çağkan İnkaya
Kür Yakın Gelecekte Hayal mi?
Bilgül Mete
Psikiyatri ve HIV
Hayriye Elbi
Dermatoloji ve HIV
Zekai Kutlubay
PANEL II - HIV ve Ko-morbidite - Seçilmiş Poster Sunumlar
HIV+ Hastalarınızın Bugünü ve Yarını İçin "Dolutegravir Bazlı TEK TABLET Rejimi TRIUMEQ"
Serhat Ünal, Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Ahmet Çağkan İnkaya
Nefroloji ve HIV
Mustafa Arıcı
Kemik Sağlığı ve HIV
Oğuzhan Deyneli
PANEL III - HIV ve Ko-morbidite - Seçilmiş Poster Sunumlar
HIV Enfeksiyonu Olan Hastada Radyolog Gözüyle Akciğer
Canan Akman
Rehberler Işığında Akılcı ART Kullanımı
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
HIV ve Direnç: Mikrobiyolog Gözüyle
Kenan Midilli
Direnç Gelişen Hasta: Klinisyen Gözüyle
Volkan Korten
PANEL IV - Tedavi Güncellemesi - Seçilmiş Poster Sunumlar
HIV Tedavisinde Yeni Bir Sayfa - Genvoya
Bilgül Mete, Serhat Ünal, Volkan Korten, Deniz Gökengin, Fehmi Tabak
HIV Tedavisinde Proteaz Inhibitörlerinin Bugünü ve Yarını
Atahan Çağatay
Temas Öncesi Korunma Nereye Evriliyor?
Selçuk Kaya
Bebek İstiyorum!
Asuman İnan
  • 1 (current)
  • 2