EKMUD Enfeksiyon Akademisi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 16 Ekim 2015


Başlık İndir
Kronik Yara ve Bası Yarası
Dr. Cemal Bulut
Antiretroviral Tedavide Yan Etki Yönetimi
Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
Antiretroviral Direnç
Dr. Ahmet Çağkan İnkaya
İmmunsüpresif Hastalarda HBV ve HCV Takibi
Dr. Tansu Yamazhan
İnteraktif Vaka Tartışması
Dr. Firdevs Aksoy
Kronik Hepatit B ve C Takibinde Öze Hasta Grupları İnteraktif Vaka Sunumu
Dr. Çiğdem Kader
HBV/HCV Koenfeksiyonu (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları),
Dr. Bircan Kayaaslan
Kronik Hepatit B ve C Takibinde Gebeler
Yrd. Doç. Dr. Bahar Kandemir
Vaka Sunumu
Dr. Aliye Baştuğ
Olgu Sunumu
Dr. Adalet Aypak
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu
Dr. Vedat Turhan
Protez Eklem Enfeksiyonları
Dr. Sibel Gündeş
Kronik Osteomiyelit
Dr Özlem Kandemir
Yoğun Bakım Ünitesinde Mantar İnfeksiyonlarında Tedavi
Dr. İBrahiM Erayman
Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyon Tanısı
Dr. Hüsnü Pullukçu
Yoğun Bakım Ünitelerinde Doğru Antibiyotik Kullanımı
Prof. Dr. Emine Alp
HIV/AIDS Tedavisi: Kime, Ne Zaman, Hangi Tedavi?
Dr. Selçuk Kaya