2. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 18 Ekim 2008


Başlık İndir
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Patogenez, Klinik, Laboratuar
Doç. Dr. Nazif Elaldı
Kenelerden Korunma ve Kontrol
Prof. Dr. Levent Aydın
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı Zoonoz Hastalıklardan Korunma Hizmetleri Şubesi
Ahmet Uyar
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Ülkemizdeki Durum
Dr. Seraceddin Çom
Anaplasmosis
Dr. F. Şebnem Erdinç
Anma Töreni
Enfeksiyon Hastalıklarında Değişen Epidemiyoloji
Dr Recep Öztürk
Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı Epidemiyolojisi
Doç. Dr. Aykut Özdarendeli
Vektör Kene Ekolojisi
Doç. Dr. Zati Vatansever
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Tedavi
Doç. Dr. Zülal Özkurt
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virusu
Dr. Aykut Özkul
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Laboratuvar Tanısı
Dr. Etem Özkaya
Kene Biyolojisi
Dr. Münir Aktaş
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Korunma ve Kontrol
Dr. Esragül Akıncı