6. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 4 Kasım 2016


Başlık İndir
Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel Direnç İzleme ve Kontrol Stratejileri Eylem Planı
Dr. GüZin ŞAhin
Kuduz ve Kuduz Riskli Temas
Vet. Hekim Mesut Seçer
Küresel Tehdit, Zoonozlar
Dr. İlhan Taşcı
Zoonotik Hastalıklarda Tek Sağlık Yaklaşımı ve Önemi Kuduz Örneği
Dr. Ebru Aydın
Bruselloz
Vet. Hekim Ahmet Murat Saytekin
Dünyada ve Türkiyede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Epidemiyolojisi ve Thsk’da Yürütülen Çalışmalar
Dr. Barış Öztürk
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (Kene Biyolojisi, Ekolojisi, Korunma ve Kontrol),
Doç. Dr. Ahmet Deniz
Leysmanyaz: Türkiye’de Ne Degisiyor?
Doç. Dr. Aslıhan Candevir Ulu
Zika Virüs Hastalığı
Dr. Tuğba Sarı
Vektöriyel Zoonozlarda Güncel Durum: Chikungunya ve Sarı Humma
Dr. Esragül Akıncı
Viral Zoonozlar: Epidemiyolojik Dinamikler
Dr. Aykut Özkul
Zoonotik Hastalıkların Toplumsal ve Ekonomik Yükü : Bruselloz Örneği
Prof. Dr. Simten Malhan
Antibiyotik Yönetimi
Dr. Oğuz Karabay
Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Alanında Yürütülen Faaliyetler
Dr. Mustafa Bebek
İnvaziv E. Coli İzolatları
Dr. H. Şimşek
Hayvanlarda Kuduz ve Mücadele Stratejileri
Dr. Orhan Aylan