6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 4 Nisan 2017 Yer: Regnum Carya Kongre Merkezi

2017 EKMUD Konuşma Özetleri Kitabı


Başlık İndir
Gastrointestinal sistem ve mikrobiyota
Ahmet UYGUN
Akılcı Antibiyotik Çalışma Grubu Oturumu
Akılcı Antibiyotik Çalışma Grubu Oturumu
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Deneyimli Hastada Switch Stratejileri
Alper GÜNDÜZ
Latent Tüberküloz Enfeksiyonu
Alper ŞENER
Kolistin: hangi hastaya, hangi dozda?
Ayşe BATIREL
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Malignite
Behice KURTARAN
İntegraz İnhibitörleri: Gerçek Yaşam Verileri
Bilgül METE
Bugünden Yarına HIV
Bilgül METE
Olgu sunumları
Bircan ÜNAL KAYAASLAN
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Kriptokok enfeksiyonu
Bülent DURDU
Geçmişten Günümüze Bilimin Işığında Enfeksiyon Hastalıklarının Değişimi
Can Polat EYİGÜN
Sitomegalovirüs
Cemal BULUT
HIV ve AIDS Geçmişten Günümüze
Deniz GÖKENGİN
Antimikrobiyal Dirence Global Bakış ve Türkiye
Deniz GÜR
MRSA - VRE Enfeksiyonlarında Tedavi
Derya ÖZTÜRK ENGİN
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Metabolik sendrom
Dilara İNAN
HIV Tedavisinde Bugün: Dolutegravir Bazlı Tek Tablet Rejimi
Dilara İNAN
Uzamış/Sürekli İnfüzyon ve Yüksek Doz Uygulama
Dilek ARMAN
Sistemik Fungal Enfeksiyonlar Kursu: Mikrobiyolojik tanı
Dilek Yeşim METİN
HIV-AIDS Yönetimi Kursu: Progresif Multifokal Lökoensefalopati
Dilek YILDIZ SEVGİ