II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 3 Eylül 2021 Yer: Edirne


Başlık İndir
Antiretroviral Direnç
Dr. Ahmet Çağkan İnkaya
Kronik immünaktivasyonun komorbiditelere yol açmasısının patogenezi İnflamatuar Süreçlerin Komorbiditeler ve Uzun Dönem Sağlık Üzerine Etkisi
Dr. Ali Mert
Ülkemizde Tanı ve Tedavide Gelişmeler
Dr. Aliye Baştuğ
Zor Olgular Eşliğinde Fırsatçı Enfeksiyonlar/ Kanserler
Dr. Aslıhan Candevir
Kür Alanında Yenilikler
Dr. Birgül Mete
Gebelik ve HIV
Dr. Derya Öztürk Engin
Güncel Antiretroviral Tedavi
Dr. Esra Zerdali
HIV Pozitif Hastalarda Fırsatçı Enfeksiyonlar
Dr. İlkay Karaoğlan
HIV Aşıları
Dr. Özgür Dağlı
HIV ve Yaşlanma
Dr. Özlem Altuntaş Aydın
HIV ile Yaşayan Bireylerde Kardivasküler ve Renal Komorbiditeler
Dr. Serap Gençer
Nörolojik ve Kemik-eklem İlişkili Komorbiditeler
Dr. Süheyla Kömür
HIV ve konsepsiyon
Dr. Şebnem Şenol Akar
Türkiye'de HIV İlaç Direnci
Dr. Tülin Demir
Uzun Etkili Tedaviler
Dr. Uluhan Sili