COVID-19 Akademisi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 30 Ocak 2021 Yer: On-line


  • 1 (current)
  • 2
Başlık İndir
Panel 1 - COVID-19 Akademisi Mutasyon İzlemi
Dr. Ali Tevfik UNCU
Panel 1 - Re-enfeksiyon
Dr. İlkay Karaoğlan, Dr. Mustafa Kemal Çelen
Panel 1 - COVID-19 Tanı Testleri
Prof. Dr. Selçuk KILIÇ, Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Panel 2 - Asemptomatik ve Semptomatik Hastaların Klinik Yönetimi
Prof. Dr. Fatma SIRMATEL
Panel 2 - COVID-19: Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Takibi
Dr. İlhami ÇELİK
Panel 3 - EKMUD COVID-19 Akademisi Antiviral Tedavi
Dr. Aliye Baştuğ, Dr. Alper Şener, Dr. Hürrem Bodur, Dr. Haluk Vahaboğlu
Panel 3 - İmmün Modülatör Tedaviler - COVID-19
Doç. Dr. Aslıhan CANDEVİR
Panel 3 - Koagülopati Yönetimi
Dr Yeşim Taşova, Dr. Nurettin Erben, Dr. Selma Ateş, Dr. Aslıhan Candevir
Panel 3 - Konvelasan Plazma
Dr. Selma ATEŞ
Panel 3 - Baricitinib
Dr. Yeşim TAŞOVA
Panel 3 - Kortikosteroidler
Dr. Yeşim TAŞOVA
Panel 4 - COVID-19:Hukuki Sorunlar ve Sorumluluklar- Pandemi Döneminde Uygulamaların Hukuki Süreci
Dr. Ali Kaya, Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Dr. Bahri Teker, Dr. Süha Şen, Dr. Recep Öztürk
Panel 5 - Pnömokok Aşıları
Dr. Bircan KAYAASLAN
Panel 5 - İnfluenza Aşısı
Dr. Gülden ESER KARLIDAĞ
Panel 5 - Pandemi Döneminde Bağışıklama
Dr. Mehmet Parlak, Dr. Oğuz Karabay, Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Dr. İsmail Yaşar Avcı, Dr. İlkay Bozkurt, Dr. Gülden Eser Karlıdağ, Dr. Bircan Kayaaslan
Panel 6 - Post-COVID-19 Dönemi Tanımlar, Sorunlar ve İzleme Multidisipliner Yaklaşım
Dr. Rahmet Güner, Dr. Behice Kurtaran, Dr Füsun Eyüboğlu, Dr. Sibel Başaran, Dr. Kezban Aslan Kara, Dr. Selçuk Kaya, Dr. Süheyla Kömür, Dr. Görkem Karakaş Uğurlu, Dr. Rabia Eker Akıllı, Dr. Oya Baydar Toprak
Panel 7 - COVID-19 Pandemisi ve Hastanelerde Yaşanan Yapısal Sorunlar
Dr. Güven ÇELEBİ
Panel 7 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimlerinin Pandemi Sürecindeki Yeri
Dr. Meltem Arzu YETKİN
Panel 7 - Sağlık Çalışanlarının Sorunları
Dr. Meltem Arzu YETKİN
Panel 7 - Sağlık Çalışanlarının Yönetimle İlgili Yaşadığı Soruları
Dr. İlyas DÖKMETAŞ
  • 1 (current)
  • 2