Değerli Meslektaşlarımız,

Bağışıklama, enfeksiyon hastalıklarından korunmada en önemli yollardan birisidir. Ancak aşılama uygun endikasyonda yapılırsa anlamlıdır. Bu bağlamda pnömokok aşısı risk gruplarına yapılmalı herkese önerilmemelidir. Üstelik pnömokok aşısı invazif pnömokok hastalığına karşı korumaktadır. COVID-19 dan koruyuculuk gibi bir durum söz konusu değildir.

65 yaş üzerinde olan kişiler veya aşağıdaki risk gruplarında olan kişilere pnömokok aşı endikasyonu vardır.

Pnömokok aşısının endike olduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

Riskli hastalık grupları:

 • Kronik akciğer hastalığı 

 • Kronik kardiyovasküler hastalık 

 • Diabetes mellitus 

 • Kronik karaciğer hastalığı 

 • Bakım evinde kalan kişiler 


Yüksek riskli hastalık grupları:

 • Fonksiyonel veya anatomik aspleni (Örn. Orak hücreli hastalık veya splenektomi) (Eğer elektif splenektomi planlandı ise cerrahiden en az iki hafta öncesinde, acil splenektomi durumunda ise en erken iki hafta sonra aşılanmalıdır)
 • İmmünsupresif hastalıklar
  • Konjenital ya da kazanılmış immün yetmezlikler (B ve T 
lenfosit eksiklikleri, kompleman eksiklikleri, fagositik 
fonksiyon bozuklukları, HIV enfeksiyonu) 

  • Kronik böbrek yetmezliği 

  • Nefrotik sendrom 

  • Lösemi, Hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi hematolojik 
hastalıklar 

  • Yaygın malignite 

  • Uzun süreli immün supresif tedavi (İmmunsupresif ilaç 
kullanımı, radyoterapi vb) 

  • Solid organ nakli 

 • Koklear 

 • Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçakları 

 • HIV enfeksiyonu 


Kaynak: EKMUD ERİŞKİN AŞI REHBERİ 2019  

9. Türkiye EKMUD Platformu

Git

COVID-19 Akademisi Raporları

Devamı

Erişkin Bağışıklama Akademisi

Git

Online Etkinliklerimiz

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı