Sunu Merkezi


Arama Sonuçları

Etkinlik Başlık İndir
Olgularla, literatür eşiliğinde COVID-19 (9 Mayıs 2020) COVID-19 Tedavisinde HCQ&HCQ-Azitromisin
Dr. Kadriye Kart Yaşar
COVID-19 Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşım (16 Mayıs 2020) COVID-19 Hastalığında Hiperinflamatuvar Yanıt ve Anti-Sitokin Tedaviler
Dr. Ahmet Gül
COVID-19 Patogenezi (30 Ağustos 2020) COVID-19
Haluk VAHABOĞLU
COVID-19'da Aşılama (14 Eylül 2020) İmmunopatogenez ve Aşılama
Dr. Recep Öztürk
Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlarda Güncel ve Yeni Tedavi Alternatifleri (5 Kasım 2020) Gram (+) etkenler ve tedavi seçenekleri ?
Dr. Oğuz KARABAY
COVID-19 Pandemisinde Hastane Enfeksiyonları (3 Aralık 2021) Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlarda Güncel Tanımlar
Dr. Esengül Şendağ, Dr. Fadime Callak Oku
Olgularla, literatür eşiliğinde COVID-19 (9 Mayıs 2020) Virüs Atılımı ve Toplumda Yayılımı
Dr. İrfan Şencan
COVID-19 Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşım (16 Mayıs 2020) COVID-19 Türkiye’de Durum
Dr. Füsun Öner Eyüboğlu
COVID-19 Patogenezi (30 Ağustos 2020) COVID-19 İmmunpatogenez
Oğuz KARABAY
COVID-19'da Aşılama (14 Eylül 2020) COVİD-19 Aşıları ve Güncel Durum
Dr. Osman Erganiş
Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlarda Güncel ve Yeni Tedavi Alternatifleri (5 Kasım 2020) Bakteriyel Dirençte Güncel Durum
Dr. Seniha ŞENBAYRAK
COVID-19 Pandemisinde Hastane Enfeksiyonları (3 Aralık 2021) Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü «Demet Uygulamaları»
Dr. Benhur Ş. ÇETİN
Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlarda Güncel ve Yeni Tedavi Alternatifleri (5 Kasım 2020) Gram Negatif Bakterilerde Güncel ve Yeni Tedavi Alternatifleri
Dr. Yasemin ÇAĞ
COVID-19 Pandemisinde Hastane Enfeksiyonları (3 Aralık 2021) COVID 19 Pandemisinde Antibiyotik Yönetimi
Dr. Ayşegül Ulu Kılıç
COVID-19 Pandemisinde Hastane Enfeksiyonları (3 Aralık 2021) Temiz Hastane
Dr. Lokman HIZMALI