HIV / AIDS Kongresi 2021

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 18 Kasım 2021 Yer: Online

Bildiri Kitabı'na erişmek için lütfen tıklayınız.


Başlık İndir
SB-24 - Yeni tanılı HIV-1 Enfekte Bireylerde Antiretrovirallere Direnç Durumunun Analizi: 2016-2020
Tulin Demır, Dilara Yıldıran, Meral Turan, Ahmet Çağkan İnkaya, Meliha Çağla Sönmezer, Serhat Ünal, Aslıhan Candevir, Behice Kurtaran, Yeşim Taşova, Şebnem Erdinç, Çiğdem Hatipoğlu, Figen Kaptan, Aliye Baştuğ, Gönül Şentürk, İrfan Şencan...
SB-25 - HIV-TR Kohortunda Dolutegravir-Lamivudin Geçiş Tedavisi- Gerçek Yaşam Deneyimi
Dilek Yağcı Çağlayık, Deniz Gökengin, Dilara İnan, Hülya Özkan Özdemir, Asuman İnan, Hüseyin Bilgin, Onurhan Yıldız, Uluhan Sili, Ayhan Akbulut, Volkan Korten
SB-26 - Düzce Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde takip edilen HIV tanılı hastaların bağışıklama durumu
Yasemin Çakır, Nevin İnce, Emel Çalışkan
SB-27 - HIV ile Yaşayan Bireylerde Karotis ve Brakial Arter Duvar Kalınlık Ölçümü ve Kardiyovasküler Hastalık Riski ile İlişkisi
Zeynep Bilgiç, Bircan Kayaaslan, Murathan Köksal, Ayşe Kaya Kalem, Fatma Eser, İmran Hasanoğlu, Rahmet Güner
Asistanlar için Olgu Sunumları -1
Dr. Hülya Özkan Özdemir
Asistanlar için Olgu Sunumları -2
Dr. Çiğdem Mermutluoğlu
Asistanlar için Olgu Sunumları -4
Dr. Sabri Atalay