Panel 2: Ülkemiz Sağlık Sistemi İçinde Aşı Uygulamaları - Tartışma Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)