Panel 2: Ülkemiz Sağlık Sistemi İçinde Aşı Uygulamaları - Aşı Kayıt ve Uygulama Takip Sistemi Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)