Panel 1: Yaşam Boyu Bağışıklama - Tatışma Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)