Panel 1: Yaşam Boyu Bağışıklama - Neden Erişkin Bağışıklama? Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)