Açılış Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)