Açılış Töreni 5. Türkiye EKMUD Kongresi (21 Mayıs 2014)