Panel 7: Risk Durumuna Göre Önerilen Aşılar: Kime? Ne Zaman? Ne İle? - KKK ve Suçiçeği Aşıları Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)