Panel 7: Risk Durumuna Göre Önerilen Aşılar: Kime? Ne Zaman? Ne İle? - Pnömokok Aşısı Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)