Panel 6: Tüm Erişkinlerde Önerilen Aşılar - Difteri, Tetanoz, Boğmaca ve Hepatit Aşıları Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)