Panel 6: Tüm Erişkinlerde Önerilen Aşılar - Grip (İnfluenza) Aşısı Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)