Panel 5: Temas Sonrası Aşılama: Kime? Ne Zaman? Ne İle? - Diğer Durumlar Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi (26 Şubat 2017)