Adli Tıbba Yansıyan Olgularla Malpraktis ve Enfeksiyon Hekiminin Hukuki Sorumlulukları Adli Tıbba Yansıyan Olgularla Malpraktis ve Enfeksiyon Hekiminin Hukuki Sorumlulukları (26 Nisan 2023)