Eğitici gözüyle asistan eğitiminde mevcut durum ve öneriler 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)