Akılcı antibiyotik kullanımı 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)