Endemik Ülkelerde Keneler ve Hayvanlarda KKKA Virüsü 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)