Bakteriyel Salgınlar (Sakarya tecrübesi) 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)