Mikolazma-Klamidya ve Gonokok enfeksiyonları 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (3 Nisan 2019)