HIV Tedavi Bülteni Türkiye Aralık 2021 Sayısı

Sayın Meslektaşlarımız,

Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenli aralıklarla çıkardığı HIV Tedavi Bülteni Türkiye Aralık 2021 sayısı yayınlanmıştır.

HTB Türkiye Aralık 2021 sayısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD