13 Eylül dünya sepsis günüdür. Sepsis; enfeksiyona uygunsuz konakçı yanıtı nedeniyle görülen hayatı tehdit eden organ fonksiyon bozukluğudur. Sepsis tanısı alan hastalar hastanede yakın takip ile izlenmelidir.

DSÖ verilerine göre sepsis vakaları her geçen yıl artmaktadır. Dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Yaklaşık 11 milyon kişi sepsis nedeniyle ölmektedir. En önemli enfeksiyon acilleri arasında yer almaktadır. Erken tanı ve tedavi ile sepsis’e bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı önlenebilmektedir.

Yaşlı nüfus, malnutrisyon, prematürite olgularının sayısında artış; invazif cerrahi girişimlerde ve dirençli bakteri ve bunlara bağlı gelişen enfeksiyonlarda artış ve etkenlerin virulansında artış nedeni ile sepsis olgu sayıları artmaktadır.

Özellikle 65 yaş üstü yetişkinler, diyabet, akciğer hastalığı, kanser ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan veya immunsupresif olan kişiler sepsis açısından daha yüksek risk altındadır.

Ateş, hipotermi, taşikardi, taşipne, şuur değişikliği, enflamatuvar parametrelerde artış, hipotansiyon ve organ disfonksiyonu bulguları varlığında sepsis akılda bulundurulmalıdır.

Sepsis tıbbi acildir. Sepsis tedavisi yakın takip ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Erken tanı, hızlı ve uygun tedavi hayat kurtarıcıdır. Sepsis tüm dünyada önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedenidir.

 

9. Türkiye EKMUD Platformu

Git

COVID-19 Akademisi Raporları

Devamı

Erişkin Bağışıklama Akademisi

Git

Online Etkinliklerimiz

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı