Sayın Üyelerimiz, 

İçişleri Bakanlığının son genelgesi ile, sivil toplum kuruluşlarının genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.  Bu nedenle (daha önce 5 ve 12 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuş olan) Türkiye EKMUD Seçimli Genel Kurulu; birincisi 19 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'de ve (birincisinde yeterli katılım olmazsa) ikincisi 26 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'de dernek genel merkezinde (Bükreş Sokak No: 3/7 06680 Kavaklıdere / Ankara adresinde) katılanlarla yapılacaktır.

Seçimli genel kurulumuza katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla 
Türkiye EKMUD 
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı Duruşu

2. Genel Kurul Divanının seçimi ve divan tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

4. Mali Raporların ve tahmini bütçenin okunması

5. Denetleme Kurulu raporunun okunması

6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası

7. Tahmini bütçenin oylanması

8. Tüzük değişikliği

  1. Tüzüğün 27. Maddesi “Şube Genel Kurulu” başlıklı bölümünde yer alan “iki yılda bir Şubat” ifadesinin “2 yılda bir Ocak” şeklinde yeniden düzenlenmesi,
  2. Tüzüğün 34. Maddesi “Defter ve Kayıtlar” başlıklı bölümünün 5253 sayılı Dernekler Kanunu esaslarına göre düzeltilmesi (Dernekler yönetmeliğinin 32 ve 36. Maddelerine göre)
  3. Tüzüğün 36. Maddesinde yer alan “merkez paylarını iki yıllık dönem içinde her iki yılın Nisan ayı sonuna kadar göndermeyen şubelerin üyeleri Genel Kurulu katılamazlar” ifadesinin tüzükten çıkarılması,
  4. Tüzüğe Genel Kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekillerinin ilave edilmesi.

9. Seçim

  1. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
  2. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
  3. Etik Kurul Üyelerinin Seçimi

10. Dilek ve temenniler kapanış.

9. Türkiye EKMUD Platformu

Git

COVID-19 Akademisi Raporları

Devamı

Erişkin Bağışıklama Akademisi

Git

Online Etkinliklerimiz

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı