Sayın Meslektaşlarımız,

Verem hastalığı, insanlık tarihinin en eski hastalığıdır. Halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem, dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül olabilen, ancak tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalıktır.

1882 yılında tüberküloz basilini bulan Robert Koch’un bu önemli keşfini Berlin’de bir tıp kongresinde bildirdiği 24 Mart tarihi “Dünya Tüberküloz Günü” olarak anılmakta ve önemli bir bulaşıcı hastalık olma özelliğini günümüzde de sürdüren tüberküloza karşı toplumun farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” ise 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada tüberküloz ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır.

Bu vesileyle, derneğimiz dergisi MJIMA'da yayınlanan "Evaluation of the Last 15 Years of a Tuberculosis Dispensary" (DOI: 10.4274/mjima.galenos.2020.2020.12) başlıklı makalemizi dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Erişkin Bağışıklama Akademisi

Git

9. Türkiye EKMUD Platformu

Git

COVID-19 Akademisi Raporları

Devamı

Online Etkinliklerimiz

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı