Sayın Meslektaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün mesajını aşağıda görebilirsiniz.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD


SB. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (UAMDS)”nın dahil olduğu DSÖ-Orta Asya ve Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (CAESAR) 2020 Raporu dün yayınlanmıştır. Ülkemizin 2019 yılı direnç verilerinin yer aldığı bu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/publications/2020/central-asian-and-european-surveillance-of-antimicrobial-resistance.-annual-report-2020 

SB. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve BÜ Daire Başkanlığı
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi

Online Etkinliklerimiz

Git

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Türkiye EKMUD Online Etkinlik Sunumları

Git

Sunu Merkezi

Devamı