Sayın Üyelerimiz,

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD)’ nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2020 Çarşamba Günü saat 15.30'da Bükreş Sok. Bükreş Apt. No:3/7 Kavaklıdere Ankara adresinde aşağıdaki gündemde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 10 Nisan 2020 Cuma Günü saat 18.30'da Regnum Carya Kongre Merkezi, Antalya adresinde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Türkiye EKMUD Genel Kurul Toplantısı’na katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış ve Saygı Duruşu

2. Genel Kurul Divanının seçimi ve divan toplantı tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

4. Mali Raporların ve Tahmini bütçenin okunması

5. Denetleme Kurulu raporunun okunması

6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası

7. Tahmini bütçenin oylanması

8. Tüzük değişikliği

  1. Tüzüğün 27. Maddesi “Şube Genel Kurulu” başlıklı bölümünde yer alan “iki yılda bir Şubat” ifadesinin “2 yılda bir Ocak” şeklinde yeniden düzenlenmesi,
  2. Tüzüğün 34. maddesi “Defter ve Kayıtlar” başlıklı bölümünün 5253 saylı Dernekler Kanunu esaslarına göre düzeltilmesi (Dernekler yönetmeliğinin 32 ve 36. maddelerine göre)
  3. Tüzüğün 36. maddesinde yer alan “merkez paylarını iki yıllık dönem içinde her iki yılın Nisan ayı sonuna kadar göndermeyen şubelerin üyeleri Genel Kurula katılamazlar ifadesinin tüzükten çıkarılması,
  4. Tüzüğe Genel Kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekillerinin ilave edilmesi.

9. Seçim

  1. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
  2. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
  3. Etik Kurul Üyelerinin Seçimi

10. Dilek ve temenniler Kapanış.

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı