Sayın Üyelerimiz,

Türkiye EKMUD tarafından, Bursa'da gerçekleştirilen EKMUD Bursa HIV Akademisi yüksek katılım ile gerçekleştirilmiştir. Oturum katılımcıların soru ve katkılarıyla bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı